MAIN DIRECTIONS OF THE DIGITALIZATION OF ACCOUNTING AND THEIR APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58246/sj-economics.v49i2.627

Keywords:

accounting, effectiveness of management decisions, educational process, digitalization

Abstract

The article examines the essence of digitalization, the role of digitalization in accounting under modern conditions and its directions. It was noted that digitization provides an opportunity to abandon paper accounting and traditional document management in general. The interaction of individual structural divisions is carried out at maximum speed, which allows using the saved time to increase labour productivity. In addition, the possibility of errors is reduced because the impact of the human factor is decreased, as individual modules of the digital infrastructure take over many important functions of employees. The need to introduce into the educational process various areas of digitization of accounting with the study of domestic software products for the purpose of training future specialists in accounting and taxation for modern enterprises is substantiated.

References

Lytvynov O. M. (2020) Didzhytalizatsiya na porozi tsyfrovoho dakhau. Derzhava i zlochynnist?. Novi vyklyky v epokhu postmodernu.Kharkiv, s. 170-172 URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9635

Husyeva O. YU., Lehominova S. V. Didzhytalizatsiya - yak instrument udoskonalennya biznes-protsesiv, yikh opty- mizatsiya. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. 2018. ? 1 (23). S. 33-39 (data zvernennya: 14.04.2022).

Prokhorov M. (2019) Shcho take didzhytalizatsiya. Ukrayins?ke radio - radio platforma Suspil?noho movnyka Ukrayiny Natsional?noyi suspil?noyi teleradiokompaniyi URL: http://www.nrcu.gov.ua/news. html?newsID=91042

Artem?yeva O. O., Tomsha A. O. Bukhhalters?kyy oblik v umovakh didzhytalizatsiyi. 2020. S. 50-54. URL: http://eprints.kname.edu.ua (data zvernennya: 03.02.2022).

Bahats?ka K., Heydor A. Biznes-protsesy v umovakh didzhytalizatsiyi ekonomiky. Visnyk Kyyivs?koho natsional?noho torhovel?no-ekonomichnoho universytetu. 2019. ? 5. S. 23-32.

Pro bukhhalters?kyy oblik ta finansovu zvitnist? v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 ? 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (data zvernennya: 03.02.2022)

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih: Zakon Ukrayiny vid 22.05.2003 ? 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (data zvernennya: 03.02.2022).

Naypopulyarnishi profesiyi rynku pratsi Ukrayiny. URL: https://mik.dcz.gov.ua/publikaciva/navpopulvarnishi-profesivi-rvnku-praci-ukravinv.(data zvernennya: 03.02.2022).

Pro zastosuvannya personal?nykh spetsial?nykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuval?nykh zakhodiv (sanktsiy) : Ukaz Prezydenta Ukrayiny ?133/2017 vid 15.05.2017 r. vvedenni v diyu rishennya RNBO vid 28.04.2017 r.

Korol? S.YA., Klochko A.O. Hardsoftskills bukhhaltera. URL:http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/03/13.pdf.

Downloads

Published

2023-04-19

Issue

Section

Article